Een beginnersgids voor het patenteren van een product of idee

Industrieel ontwerp is een voortdurend veranderend vakgebied. Omdat er elke dag nieuwe producten worden ontwikkeld, is het belangrijk te weten hoe je een product kunt beschermen tegen namaak of misbruik. Het patenteren van je product kan een geweldig middel zijn om je intellectuele eigendom te beschermen, maar er zijn zowel voor- als nadelen verbonden aan het proces. Laten we eens kijken waarom je een product zou willen patenteren en wat de mogelijke valkuilen zijn.

Mango_beeldmerk_wit
Patent an idea 1 copy

Wat is een patent?

Een patent is een exclusief recht dat door de overheid aan een uitvinder wordt verleend voor zijn uitvinding. Het belangrijkste doel van een productoctrooi is de uitvinder volledige controle over zijn uitvinding te geven, zodat deze kan voorkomen dat anderen het kunnen gebruiken of kopiëren. Het patenteren van een idee verleent je exclusieve rechten om de uitvinding gedurende een bepaalde periode (meestal 20 jaar) te gebruiken. Exclusieve rechten betekenen dat men geld kan verdienen aan de uitvinding met minder vrees dat iemand anders het steelt of ervan profiteert zonder jouw toestemming. Het creëert ook een extra drempel voor concurrenten om het idee of product te kopiëren, zodat ze geen oneerlijk voordeel op de markt krijgen. Maar houd er altijd rekening mee dat een patent op een idee niet garandeert dat namakers wegblijven, als je product succesvol is zullen er altijd kopieën op de markt ontstaan. Maar door een patent op product slim aan te pakken en met de juiste advocaten achter je zou het mogelijk moeten zijn om na-apers van de markt te weren.

De procedure voor het patenteren van een uitvinding

Het proces voor het patenteren van een idee begint met het onderzoeken van bestaande octrooien om er zeker van te zijn dat het echt technologisch nieuw en niet voor de hand liggend is. Dit kan worden gedaan via onlinedatabases zoals Google Patents of door overleg met ervaren IP-advocaten die gespecialiseerd zijn in patenten. Bij ManGo werken we samen met verschillende IP-advocatenkantoren die we aan onze opdrachtgevers kunnen voorstellen. De tijd om een patent aan te vragen kan vrij lang duren, dus vaak willen opdrachtgevers een idee in een vroeg stadium patenteren. Dit is niet altijd het optimale moment, omdat tijdens het ontwikkelingsproces een eerste idee voor een patent misschien niet werkt. Als er complexe technische uitdagingen zijn, is het verstandig om te wachten tot er een Proof Of Concept-prototype is gemaakt en gevalideerd, alvorens een idee te patenteren.

Zodra is vastgesteld dat uw uitvinding in aanmerking komt voor patentbescherming, is de volgende stap het proces te beginnen om een product te patenteren. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend bij het Amerikaanse of Europese octrooi- en merkenbureau, waarbij gedetailleerde informatie over het product nodig is, evenals tekeningen of diagrammen die de werking ervan illustreren. Bovendien moet worden bewezen dat uw patentidee aan bepaalde criteria voldoet om in aanmerking te komen. ManGo heeft gewerkt aan vele productontwikkelingen die gepatenteerd zijn. In de meeste van deze processen werken wij nauw samen met octrooiadvocaten om ervoor te zorgen dat het ontwerp zodanig wordt gemaakt dat er een zo sterk mogelijk patent op de uitvinding kan worden verleend. Soms resulteert dit in het creëren van een generiek octrooi of het patenteren van verschillende versies van een productidee om ervoor te zorgen dat concurrenten niet gemakkelijk een omweg kunnen vinden. Het proces om een idee te patenteren kan 6 maanden tot meerdere jaren duren, afhankelijk van de complexiteit van de uitvinding en of er tijdens deze periode al dan niet geschillen ontstaan. En vergeet nooit dat het niet is toegestaan om uw patentidee openbaar te maken of te tonen voordat het is ingediend. Zodra een idee deel is gaan uitmaken van het publieke domein wordt het onmogelijk om een patent goedgekeurd te krijgen.

Patent on invention 1

Freedom To Operate onderzoek

FTO-onderzoek omvat het onderzoeken van bestaande patenten/modellen om er zeker van te zijn dat er geen juridische problemen zijn met het lanceren van een bepaald product. Dit type onderzoek wordt ten zeerste aanbevolen door ManGo (zelfs als je geen behoefte hebt een idee patenteren) voordat je stappen onderneemt om een idee van concept tot productie te brengen.

Modelregistratie

Modelregistratie lijkt op het patenteren van een product, maar verschilt op een aantal belangrijke punten. Ten eerste is modelregistratie alleen van toepassing op niet-functionele aspecten van een product, zoals de vorm en het uiterlijk. Ten tweede geeft modelregistratie de houder geen exclusieve rechten op de uitvinding, maar biedt het rechtsbescherming tegen derden die het product zonder toestemming proberen te kopiëren. Modelregistratie blijft doorgaans ook minder dan 10 jaar geldig, terwijl patenten tot 20 jaar of meer kunnen gelden. Ten slotte is modelregistratie een stuk voordeliger dan productoctrooien en eenvoudiger en sneller te verkrijgen.

Model registration
Patent invention 3

Patentkosten

De kosten van het patenteren van een product kunnen variëren, afhankelijk van de complexiteit van het te patenteren idee en de landen waarin je het wilt laten registreren. Gemiddeld kunnen de aanvraagkosten voor het patenteren van een product variëren van enkele honderden tot tienduizenden euro’s, afhankelijk van het type patent dat je probeert te verkrijgen. Er zijn ook extra kosten verbonden aan de bescherming van een uitvinding, zoals vergoedingen voor deskundigen, juridische vertegenwoordiging en onderzoek. Het is belangrijk op te merken dat deze kosten snel kunnen oplopen, dus zorg ervoor dat je alle geassocieerde kosten begrijpt voordat je actie onderneemt.

De heffingen voor een internationaal ingediende octrooiaanvraag (ook bekend als PCT-procedure via WIPO) bedragen ongeveer € 3.000,-. Dit geeft het recht om een verdere octrooiaanvraag in te dienen in bijna elk relevant land ter wereld. In principe koopt men tijd (30 maanden) voor de beslissing om in andere landen patent op de uitvinding aan te vragen. Eerst een productoctrooiaanvraag indienen in Europa via het Europees Octrooibureau (EOB) is ook een mogelijkheid, maar dan moet je binnen een jaar beslissen of je een octrooiaanvraag buiten Europa wilt hebben. De eerste indiening van een Europees octrooi is ook iets duurder qua heffingen.

Naast de heffingen vereist de verdere procedure het beantwoorden van mededelingen van het EOB, en er kunnen extra heffingen ontstaan als er veel bezwaren zijn, dus de totale kosten aan heffingen kunnen wel oplopen tot € 6.000,-. Verder zijn er: arbeidskosten van octrooigemachtigden, het schrijven van het octrooi door een specialist en het maken van de illustraties van het octrooi. Al deze kosten bij elkaar opgeteld kunnen oplopen tot € 25.000,- alleen al om een idee te patenteren! Dit is ook de reden waarom veel bedrijven ervoor kiezen hun uitvindingen niet te patenteren, omdat het geld soms beter kan worden besteed aan de ontwikkeling of marketing. Je ziet dat het een beslissing is die niet te lichtzinnig moet worden genomen; ManGo kan adviseren welke strategie het meest geschikt is om een uitvinding te octrooieren of er juist van af te zien.

Voordelen van patenten

Een van de belangrijkste voordelen van het patenteren van een product is dat het de uitvinder exclusieve rechten verleent op de vervaardiging, het gebruik of de verkoop ervan tot 20 jaar na registratie. Dit betekent dat als iemand probeert om zonder toestemming het idee te kopiëren, je hem juridisch kunt vervolgen voor schadevergoeding. Naast bescherming stelt het je ook in staat de uitvinding te verkopen of in licentie te geven, met mogelijk aanzienlijke winsten als gevolg. Het hebben van een productoctrooi kan ook de waarde van een merk verhogen en meer geloofwaardigheid geven. Wat nuttig kan zijn als je risicokapitaalfinanciering of andere soorten investeringen nodig hebt om het product te lanceren op de markt.

Patent an idea 4
Patent on invention 2

Nadelen van patenten

Het patenteren van een product is geen gemakkelijk proces en er zijn verschillende nadelen aan verbonden. Een probleem dat veel uitvinders hebben ondervonden is dat wanneer zij proberen hun uitvinding te registreren, zij ontdekken dat er al soortgelijke octrooien in behandeling zijn, waardoor zij hun eigen patentidee niet goedgekeurd kunnen krijgen. In dergelijke gevallen moeten aanvragers hun ontwerpen aanpassen of hun inspanningen volledig staken, wat zowel tijdrovend als duur kan zijn. Iets waarmee ManGo opdrachtgevers kan helpen om dit te voorkomen. Als andere patenten geen obstakel vormen, kost het verkrijgen van een patent op een uitvinding altijd veel tijd, geld en moeite. Wat weg kan nemen van andere gebieden van bedrijfsontwikkeling zoals marketing en verkoop. Bovendien vereisen productoctrooien voortdurend onderhoud, wat betekent dat er om de paar jaar verlengingskosten moeten worden betaald om ze tijdens hun levensduur geldig te houden – wat na verloop van tijd aanzienlijk kan oplopen. Zodra een patent is verleend, moet de eigenaar ervan waakzaam blijven om zijn rechten af te dwingen en uitkijken voor namakers om ze aan te pakken.

Conclusie

Het patenteren van een product kan een effectieve manier zijn om jezelf te beschermen tegen copycats terwijl de merkwaarde wordt verhoogd en potentiële investeringsmogelijkheden in de toekomst worden gecreëerd – maar het is belangrijk dat je eerst de nodige zorgvuldigheid betracht om alle bijbehorende kosten en potentiële risico’s van deze route te begrijpen voordat je actie onderneemt. ManGo kan helpen bij het onderzoek zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over het verkrijgen van een patent op product.

Meer informatie

Heeft u een productuitvinding en weet u niet zeker of en hoe u deze kunt patenteren? Neem contact met ons op via telefoon, ons online formulier of stuur een e-mail naar:

GET STARTED NOW BY REQUESTING OUR PROJECT BRIEFING CHECKLIST

Get started with your product design project by filling in our checklist as a first step!

Sharing as many details about your development as possible will help us to create a thorough briefing and offer for your project. In the appendix of the checklist, you will find further explanations about development phases, international regulations, prototyping, manufacturing and patents.

Request the project checklist by filling in your email address below.

Begin nu door onze checklist voor projectbriefing aan te vragen.

Ga aan de slag met uw ontwerpproject door als eerste stap onze project checklist in te vullen!

Vul zoveel mogelijk details in over uw ontwikkeling, zodat wij een goede briefing en aanbieding voor uw project kunnen maken. In de bijlage van het document vindt u verdere uitleg over onze projectfases, internationale regelgeving, prototypes, productie en patenten.

Vraag de project checklist aan door uw emailadres in te vullen.

GET STARTED NOW BY REQUESTING OUR PROJECT BRIEFING CHECKLIST

Thank you for requesting our checklist. Below you can download the checklist.

GET STARTED NOW BY REQUESTING OUR PROJECT BRIEFING CHECKLIST

Thank you for requesting our checklist. Below you can download the checklist.